Inschrijven
...voor workshop
 

 

Voor KIDS workshops klik hier.

VOLWASSENEN workshops inschrijven

 1. U meldt zich (alleen of met anderen) aan voor een workshop (kan ook per telefoon (035) 5435429):


  Inschijving voor workshop
  werkstukkeuze
  Uw naam
  Telefoonnummer(s) - LIEFST uw mobiele nr.
  E-mail
  Datum/aanvangtijd van uw keuze
  Totaal aantal personen
  naam vrienden/collega's wvt.
  Opmerkingen, en waar heeft u ons gevonden?
  Ik ben op de hoogte van de voorwaarden oa.
vwb veiligheid en aansprakelijkheid (hieronder)
ja ik ken de voorwaarden nee
 

 

 1. Na confirmatie door Tureluurs maakt u het cursusgeld over op
  INGbank nr. 526 8800 t.n.v. Tureluurs te Baarn  + 
  UW_VOORNAAM + WORKSHOPNAAM + DATUM

  Uw voornaam is onze referentie.
 2. Komt u met meerdere personen dan graag in een keer betalen aub.
 3. Wanneer wij het bedrag hebben ontvangen krijgt u een plek toegewezen. Evt. restantbedragen (tafel/schalen ed. graag ter plekke cash voldoen).
 4. De volgorde van binnenkomst van de betaling bepaalt de volgorde van reserveringen. Helaas zitten sommige workshops snel vol. Hierna is de deelname definitief en ontvangt u van ons een e-mail bevestiging.

  Tot 7 dagen voor aanvang van de cursus kunt u annuleren, wij zullen u een andere cursusdatum aanbieden. Daarna zijn wij genoodzaakt annuleringskosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen 50% van de prijs van de geboekte workshop.

Voorrijkosten (workshops op lokatie)
Voorwerkkosten standaard: €35,-
+ volgende voorrijkosten : €0,25 c/km

Contact en route
Adres gegevens, route en dergelijke vindt u hier.

Aansprakelijkheid
Voor ongevallen tijdens de cursus en op weg naar of van Tureluurs, alsmede verlies of beschadiging van voorwerpen van welke soort dan ook, neemt Tureluurs geen aansprakelijkheid. Afwijkende regelingen hebben een schriftelijke bepaling nodig met de leiding van Tureluurs.

Instructie van de cursusleiding/ veiligheidsvoorzieningen/huishoudelijk reglement
Het is de deelnemers bekend, dat met de omgang van hand-, elektrische, aanverwante gereedschappen en materiaal bij hen of anderen verwondingen of beschadigingen kunnen worden veroorzaken. Het is daarom van groot belang de aanwijzingen van de begeleiding onvoorwaardelijk op te volgen.
Veiligheids- en beschermingsuitrusting zoals laskappen, veiligheidsbrillen, gehoorbeschermers zijn voorradig. Andere middelen zoals kleding, dienen door de deelnemer zelf te worden meegebracht en volgens de hiervoor geldende voorschriften te worden gebruikt en toegepast. Deelnemers die zich niet aan deze aanwijzingen van de begeleiders houden, die geen beschermingsuitrusting (willen) gebruiken of onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen, kunnen door de cursusleiding van verdere deelname aan de cursus worden uitgesloten. Een kostenverrekening vindt in deze gevallen niet plaats.

Hoewel volwassenen workshops, laten we soms ook jongeren toe, maar de minimum leeftijd voor lassen, bovenfrees en houtbewerken is 16 jaar. Voor de andere workshops gelden minder strenge leeftijdsgrenzen, bijv. bij het mozaïeken is het heel gezellig als moeder ook haar dochter meeneemt. Bel in geval van twijfel even.